Quận Đống Đa

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Co so xa kim chung Điạ chỉ: 415 Hàn Thuyên - Thành Phố Nam Định

Điện thoại : (0350) 3649408 - Fax : (0350) 3644650 - Hotline: 1800 1155
2 Co so xa kim chung Điạ chỉ: 415 Hàn Thuyên - Thành Phố Nam Định

Điện thoại : (0350) 3649408 - Fax : (0350) 3644650 - Hotline: 1800 1155
3 Co so xa Son Dong Điạ chỉ: 415 Hàn Thuyên - Thành Phố Nam Định

Điện thoại : (0350) 3649408 - Fax : (0350) 3644650 - Hotline: 1800 1155

Đặt câu hỏi với chúng tôi tại đây