NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên - Thành Phố Nam Định
Điện thoại : (0350) 3649408
Fax : (0350) 3644650
Email : info@namhapharma.com

Đặt câu hỏi với chúng tôi tại đây